Projekty i wizualizacje

AKUSTYKA WNĘTRZ

Pomieszczenia, w których akustyka pełni kluczową rolę, wymagają indywidualnego podejścia do projektowania tego typu obiektów. Oprócz układu funkcjonalno-użytkowego należy zwrócić szczególną uwagę na materiały i elementy wykończeniowe, które decydują o akustyce i estetyce wnętrza.

Ponadto nowoprojektowane obiekty użyteczności publicznej muszą spełnić wymagania normatywne czasu pogłosu zgodnie z PN-B-02151-4:2015-06 „Akustyka budowlana. Wytyczne dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badań”. Takim wymogom podlegają m.in. sale audytorycjne, sale i pracownie szkolne,  hale sportowe, sale konferencyjne, dworce kolejowe, hale basenowe etc.

PROJEKTY ADAPTACJI AKUSTYCZNYCH

Wykonujemy projekty adaptacji akustycznej wnętrz. Dobieramy odpowiednie panele i  miejsca ich montażu w celu uzyskania komfortowych warunków akustycznych w pomieszczeniu. Przygotowujemy kosztorys materiałów, prac montażowych oraz oferujemy sprzedaż i montaż paneli akustycznych

  • Sale widowiskowe
  • Sale audytoryjne
  • Kina domowe
  • Sale konferencyjne
  • Sale prób zespołów muzycznych

WIZUALIZACJE 3D

Adptacja akustyczna pomieszczenia jest jednym z elementów, który nadaje wnętrzu pewien klimat estetyczny. Dobór odpowiednich modeli paneli aksutycznych, ich wielkości i kolorów, często ma decydujacy wpływ na wygląd i aranżację wnetrza. Wizualizacja 3D to doskonały sposób, aby zobaczyć prognozowany efekt końcowy zanim przystąpi się do realizacji projektu. Na tym etapie można jeszcze zmienić kolorystkę paneli, opracować szczegóły lub ewentulanie zmienić aranżację elemetnów wnętrza.

SYMULACJE AKUSTYCZNE

W projektowaniu systemów nagłośnienia i adaptacji akustycznych dla dużych pomieszczeń takich jak: sale koncertowe, hale sportowe, kościoły, sale audytoryjne, konieczne jest wykonanie komputerowego modelu pomieszczenia i szeregu symulacji akustycznych. Wyniki symulacji m.in. prognozowany czas pogłosu (RT60), rownomierność nagłośnienia (total SPL), zrozumiałość mowy (STI) to podstwowe informacje, na podstawie których dobiera się odpowiednie materiały do adatpacji akustycznej wnętrza oraz modele i miejsca montażu głośników.

Do modelowania i symulacji akustycznych wykorzystujemy dedykowane oprogramowanie EASE 4.4.

Wykonujemy symulacje dla systemów DSO – prognoza poziomu dźwięku, równomierności nagłośnienia i wskaźnika transmisji mowy STI.