Akustyka małych pomieszczeń

Pomiary akustyki małych pomieszczeń w takich miejscach jak salki i pracownie muzyczne, reżyserki, kina domowe, dostarczają precyzyjnych informacji na temat jakości dźwięku. Wyniki pomiarów są podstawą do wprowadzenia ewentualnych elementów adaptacji akustycznej.

Oprócz czasu pogłosu kluczowym czynnikiem wpływającym na jakość odbioru treści muzycznej są rezonanse własne pomieszczenia.

W małych pomieszczeniach rezonanse własne mogą być szczególnie problematyczne ze względu na ograniczoną przestrzeń i występowanie krótkich odległości między ścianami / sufitem / podłogą. Rezonanse mogą prowadzić do nadmiernego wzmocnienia lub tłumienia pewnych częstotliwości, co może powodować zniekształcenia dźwięku i nierównomierną odpowiedź częstotliwościową.

Wykonujemy pomiary akustyczne czasu pogłosu oraz analizę rezonansów własnych pomieszczeń.

  • Pomiar czasu pogłosu i parametrów pochodnych.
  • Analiza rezonansów pomieszczenia.
  • Pomiar charakterystyki częstotliwościowej systemu.
  • Wykresy wodospadowe, spektrogramy

Obiekty:

  • Pracownie muzyczne, studio nagrań.
  • Kina domowe
  • Salony audio
  • Pokoje dedykowane do słuchania muzyki